SFM UK MANAGEMENT LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Elekta SE0000163628 0,73% 2020-09-01
Saab SE0000112385 0,62% 2020-07-21
Husqvarna SE0001662230 0,72% 2020-06-05
NCC SE0000117970 0,64% 2019-01-30


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.