Ram One AB

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
SSAB AB SE0000171100 0,61% 2014-08-04


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.