LAGO KAPITAL OY

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
W5 Solutions AB (publ) SE0016786040 1,36% 2022-01-04
Savosolar Oyj FI4000425848 0,90% 2020-11-20
BIOSERVO TECHNOLOGIES AKTIEBOLAG  SE0009779085 0,98% 2019-09-30


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.