GREENVALE CAPITAL LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Elekta SE0000163628 2,90% 2023-09-01
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Electrolux SE0016589188 1,23% 2023-06-09
Aktiebolaget Electrolux SE0000103814 0,93% Information saknas


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.