Cereza Plegar AB

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
ALM EQUITY AB SE0004109627 0,83% 2023-05-30
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.