CALIXTO GLOBAL INVESTORS, LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Fingerprint SE0008374250 2,53% 2018-05-03


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.