Cadian Capital Management, LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Fingerprint SE0008374250 3,54% 2019-09-27
Elekta SE0000163628 3,11% 2015-05-15
Axis Communications Aktiebolag SE0000672354 5,82% 2015-03-23


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.