Boldhaven Management LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Vitec Software Group SE0007871363 0,50% 2023-08-21
Sdiptech AB (publ) SE0003756758 1,31% 2023-08-03
Instalco AB SE0017483506 1,28% 2023-07-13
Electrolux Professional SE0013747870 0,50% 2023-01-03
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Vestum AB (publ) SE0017134125 0,70% 2023-05-16


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.