SYLEBRA CAPITAL LIMITED

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Fingerprint SE0008374250 2,92% 2019-10-09
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.