Square Circle IA LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
New Wave Group AB SE0020356970 0,53% 2023-08-16


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.