RTW Investments LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Elekta SE0000163628 0,73% 2022-04-07
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.