Pertento Partners LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
MIPS SE0009216278 1,00% 2023-09-26


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.