NICE & GREEN SA

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Moberg Pharma SE0013121340 0,90% 2020-09-30


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.