NICE & GREEN SA

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Moberg Pharma SE0013121340 0,60% 2020-07-08
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.