Engineers Gate Manager LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Lundin Petroleum SE0000825820 0,84% 2022-08-11


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.