Edward Adkins

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
MIPS SE0009216278 0,63% 2023-07-27
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.