D E Shaw Co LP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Azelio SE0011973940 0,64% 2022-02-28


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.