CARMIGNAC GESTION

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Loomis SE0014504817 0,57% 2020-10-07
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Fingerprint SE0008374250 0,91% 2020-10-02
BETSSON AB  SE0012454379 0,60% 2019-08-15
LOOMIS AB SE0002683557 0,62% 2019-04-30
Volvo SE0000115446 1,62% 2015-02-18
Electrolux SE0000103814 1,85% 2015-02-17


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.