Boldhaven Management LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Instalco AB SE0017483506 1,01% 2022-12-05
Vestum AB (publ) SE0017134125 0,62% 2022-11-21
Sdiptech AB (publ) SE0003756758 1,02% 2022-10-31
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.