Boldhaven Management LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Sdiptech AB (publ) SE0003756758 0,50% 2022-06-07
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.