Blau GmBH

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Inga aktiva positioner
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Elekta SE0000163628 1,04% 2015-03-05


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.