AKO CAPITAL LLP

Aktiva positioner
Bolag ISIN Storlek Senast ändrad
Saab SE0000112385 0,84% 2020-02-13
Stängda positioner
Bolag ISIN Max storlek Stängdes
Electrolux SE0000103814 1,01% 2019-10-31
Bravida Holding SE0007491303 1,01% 2019-02-19
Evolution Gaming Group SE0006826046 0,91% 2018-07-25
Elekta SE0000163628 1,04% 2017-08-23
Trelleborg SE0000114837 0,82% 2015-12-10


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.