Senaste Vd-köpen

Datum Bolag Person Antal

Köp / försäljningar

Största transaktionerna senaste veckan (SEK)

Datum Bolag Person Befattning Innehavare Transaktion Summa
2018-07-20 Bufab AB Bengt Liljedahl Styrelseledamot/suppleant Liljedahl Group AB Förvärv 88 MSEK
2018-07-18 Evolution Gaming Group AB Sebastian Johannisson Mählqvist CCO Eget Avyttring 52 MSEK
2018-07-19 Nolato AB Lovisa Hamrin Styrelseledamot/suppleant Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse Förvärv 18 MSEK
2018-07-18 Cloetta AB Mikael Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Aktiebolaget Malfors Promotor Förvärv 17,5 MSEK
2018-07-20 Electrolux, AB Staffan Bohman Styrelseordförande Eget Förvärv 8,33 MSEK
2018-07-19 Corline Biomedical AB Adam Dahlberg Styrelseordförande Eget Lån mottaget 5,36 MSEK
2018-07-20 Scandinavian Real Heart AB Azad Najar Styrelseledamot/suppleant,VD Azad Najar Avyttring 5,08 MSEK
2018-07-17 HiQ International AB Jerker Lindstén VD Dotterbolag Eget Förvärv 3,24 MSEK
2018-07-17 Net Ent B Peter Hamberg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv 2,16 MSEK
2018-07-20 Scandinavium Real Heart Kjell Sköldberg Ordförande valberedning/Stor ägare Eget Förvärv 2,1 MSEK

Sök insynshandel

Datum Bolag Person Befattning Innehavare Transaktion Värdepapper Antal/belopp Enhet
2018-07-22 ÅF AB Peter Plug Division Manager Eget Förvärv ÅF AB ser. B 534 Antal
2018-07-20 Bygghemma Group First AB Lars Nilsson Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Aktie 8000 Antal
2018-07-20 AB Volvo Martin Lundstedt VD Eget Förvärv Volvo, AB ser. B 1342 Antal
2018-07-20 AB Volvo Martin Lundstedt VD Eget Förvärv Volvo, AB ser. B 4552 Antal
2018-07-20 AB Volvo Martin Lundstedt VD Eget Förvärv Volvo, AB ser. B 4106 Antal
2018-07-20 Evolution Gaming Group AB Johan Nordström Group Management Eget Förvärv Warrants 2018/2021 18500 Antal
2018-07-20 Gunnebo AB Eva Maria Cecilia Sandell Elmstedt Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Gunnebo AB 3413 Antal
2018-07-20 Stendörren Fastigheter AB Maria- Mastej Marknads- och uthyrningschef Eget Avyttring B-aktie 1269 Antal
2018-07-20 Scandinavium Real Heart Kjell Sköldberg Ordförande valberedning/Stor ägare Eget Förvärv Real Heart 140000 Antal
2018-07-20 JM AB Susanne Persson Affärsenhetschef Eget Förvärv JM AB 1000 Antal
2018-07-20 Scandinavian Real Heart AB Azad Najar Styrelseledamot/suppleant,VD Azad Najar Avyttring Real Heart 282096 Antal
2018-07-20 Scandinavian Real Heart AB Azad Najar Styrelseledamot/suppleant,VD Azad Najar Avyttring Real Heart 140000 Antal
2018-07-20 Evolution Gaming Group AB Jesper von Bahr Group Management Eget Förvärv Warrant 2018/2021 18500 Antal
2018-07-20 Evolution Gaming Group AB David Craelius Group Management Eget Förvärv Warrant 2018/2021 4000 Antal
2018-07-20 Bufab AB Bengt Liljedahl Styrelseledamot/suppleant Liljedahl Group AB Förvärv Bufab AB 800000 Antal
2018-07-20 Phase Holographic Imaging PHI AB Ingrid Linda Marie Neckmar Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BTU 630 Antal
2018-07-20 Organoclick AB Armando Cordova Invest AB VD Eget Avyttring Organoclick AB 3031 Antal
2018-07-20 Mertiva Aktiebolag Håkan Blomdahl Styrelseledamot/suppleant Triega AB Förvärv Mertiva A 6000 Antal
2018-07-20 Ahlsell AB Terje Richard Venold Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Ahlsell AB 5000 Antal
2018-07-20 SDS AB Gunnar Jardelöv Styrelseledamot/suppleant Contigo Förvaltnings Aktiebolag Förvärv SDS AB 70000 Antal
2018-07-20 Mangold AB (publ) Per-Anders Tammerlöv VD Per-Anders Benjamin Tammerlöv Förvärv Mangold AB (publ) 61 Antal
2018-07-20 Prevas AB Johan Strid Tillträdande VD Eget Förvärv Prevas AB ser. B 7343 Antal
2018-07-20 Electrolux, AB Staffan Bohman Styrelseordförande Eget Förvärv B-aktier 40000 Antal
2018-07-20 MTF St Johan Sigurdsson Affärsområdeschef Eget Förvärv aktie 4400 Antal
2018-07-20 BillerudKorsnäs AB Christopher J:Son Casselblad Senior Management Team Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 1000 Antal
2018-07-20 Evolution Gaming Group AB Sebastian Johannisson Mählqvist Group Management Eget Förvärv Warrant 2018/2021 18500 Antal
2018-07-20 Lindab International AB Fredrik Lidholm EvP Eget Förvärv Lindab International AB 2000 Antal
2018-07-20 AB Sagax Björn Garat Vice VD Eget Avyttring Sagax AB D 12597 Antal
2018-07-20 B3 Consulting Group AB Jonas Elgquist VD dotterbolag Eget Avyttring B3IT Management AB 1000 Antal
2018-07-19 maginteractive Michael Hjorth Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv maginteractive 632 Antal
2018-07-19 maginteractive ab michael hjorth Styrelseledamot/suppleant Astrid Nilsson Förvärv maginteractive 1000 Antal
2018-07-19 Corem Property Group AB Jesper Peder Carlsö Uthyrningschef Jacob Hegert Carlsö Avyttring Corem Property Group AB ser. B 5000 Antal
2018-07-19 Corem Property Group AB Jesper Peder Carlsö Uthyrningschef Victor Hegert Carlsö Avyttring Corem Property Group AB ser. B 5000 Antal
2018-07-19 Organoclick ab Armando Cordova Invest AB VD Eget Avyttring Organoclick AB 1000 Antal
2018-07-19 Organoclick ab Armando Cordova Invest AB VD Eget Avyttring Organoclick AB 10000 Antal
2018-07-19 Mertiva Aktiebolag Håkan Blomdahl Styrelseledamot/suppleant Triega AB Förvärv Mertiva A 8500 Antal
2018-07-19 Amnode Michael Lindström Styrelseledamot/suppleant LIPCO Aktiebolag Teckning Amnode BTA 6606804 Antal
2018-07-19 Chordate medical Holding AB Tommy Hedberg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Chordate Medical Holding TO1 512820 Antal
2018-07-19 Chordate medical Holding AB Tommy Hedberg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Chordate Medical Holding 512820 Antal
2018-07-19 Corline Biomedical AB Adam Dahlberg Styrelseordförande Eget Lån mottaget Corline Biomedical AB 383214 Antal
2018-07-19 BillerudKorsnäs AB Paulina Ekvall SVP HR Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 1000 Antal
2018-07-19 Transferator AB Guntis Brands Board member Eget Förvärv Share 131 Antal
2018-07-19 BrainCool AB Martin Waleij VD Eget Förvärv BrainCool AB 13000 Antal
2018-07-19 BrainCool AB Martin Waleij VD Eget Förvärv BrainCool TO 1 12718 Antal
2018-07-19 Ericsson, Telefonab. L M Anders Ripa Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Ericsson, Telefonab. L M ser. A 200 Antal
2018-07-19 BillerudKorsnäs AB Petra Einarsson VD Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 10000 Antal
2018-07-19 NetEnt AB Carl Silverstolpe VD Eget Förvärv Net Entertainment NE AB ser. B 20000 Antal
2018-07-19 AB Sagax Björn Garat Vice VD Eget Avyttring Sagax AB D 6064 Antal
2018-07-19 Mangold Per-Anders Tammerlöv VD Per-Anders Benjamin Tammerlöv Förvärv Mangold AB (publ) 136 Antal
2018-07-19 Ortivus AB Konstantin Papaxanthis Styrelseledamot Eget Förvärv Ortivus AB ser. A 707 Antal
2018-07-19 Evolution Gaming Group AB Martin Carlesund VD Eget Förvärv Warrant 2018/2021 35000 Antal
2018-07-19 Nolato AB Lovisa Hamrin Styrelseledamot/suppleant Carl-Olof och Jenz Hamrins stiftelse Förvärv Nolato AB ser. B 26000 Antal
2018-07-19 AB Electrolux Anna Olsson-Lejon Ekonomi/finanschef Eget Förvärv Electrolux, AB ser. B 3500 Antal
2018-07-19 BillerudKorsnäs AB Andrea Gisle Joosen Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 110 Antal
2018-07-19 BillerudKorsnäs AB Andrea Gisle Joosen Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 390 Antal
2018-07-19 Serneke Group AB SELOPA AB VD Eget Förvärv Serneke Group AB B 210 Antal
2018-07-19 Kungsleden AB Biljana Pehrsson VD Eget Förvärv Kungsleden AB 2000 Antal
2018-07-19 Nordea Bank AB (publ) Erik Feldt Head of Community Engagement Eget Avyttring Nordea Bank AB 5131 Antal
2018-07-19 Spectracure AB Masoud Khayyami Styrelseledamot/VD MK Capital Invest AB Förvärv Spectracure AB 10000 Antal
2018-07-19 Lifco AB Martin Roland Linder Dotterbolagschef Eget Förvärv Lifco AB ser.B 1150 Antal
2018-07-19 Electrolux, AB Petra Hedengran Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Electrolux, AB ser. B 2400 Antal
2018-07-18 maginteractive Michael Hjorth Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv maginteractive 2000 Antal
2018-07-18 Corem Property Group AB Jesper Peder Carlsö Uthyrningschef Eget Avyttring Corem Property Group AB ser. B 500 Antal
2018-07-18 Mertiva Aktiebolag Håkan Blomdahl Styrelseledamot/suppleant Triega AB Förvärv Mertiva A 4909 Antal
2018-07-18 Prevas AB Johan Strid Tillträdande VD Eget Förvärv Prevas AB ser. B 2988 Antal
2018-07-18 Transferator AB Guntis Brands Board member Eget Förvärv Share 13 Antal
2018-07-18 AB Sagax Björn Garat Vice VD Eget Förvärv Sagax AB D 18661 Antal
2018-07-18 Billerudkornäs AB Mikael Andersson Koncernledning Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 3000 Antal
2018-07-18 Biotage AB Martin Lawitz Make Karolina Lawitz Förvärv Biotage AB 2500 Antal
2018-07-18 Serneke Group AB SELOPA AB VD Eget Förvärv Serneke Group AB B 1970 Antal
2018-07-18 Evolution Gaming Group AB Sebastian Johannisson Mählqvist CCO Eget Avyttring Evolution Gaming Group AB 80000 Antal
2018-07-18 Sonetel AB (publ) Peter Montgomery CFO Eget Förvärv Aktie 4290 Antal
2018-07-18 Net Trading Group NTG AB (publ) petter soerlie Ledamot Eget Förvärv Aktier 50000 Antal
2018-07-18 Net Trading Group NTG AB (publ) Morten Hansson VD Eget Förvärv Aktier 25000 Antal
2018-07-18 Xbrane Biopharma AB Paolo Sarmientos Member of the Management Team Eget Avyttring Shares 10000 Antal
2018-07-18 NCC AB Tomas Carlsson VD Eget Förvärv NCC AB ser. B 3700 Antal
2018-07-18 Cloetta AB Mikael Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Aktiebolaget Malfors Promotor Förvärv Cloetta AB ser. B 627293 Antal
2018-07-18 DORO AB Mathias Carlsson Koncerncontroller Eget Förvärv DORO AB 1000 Antal
2018-07-18 Quartiers Properties AB (Publ) Marcus Johansson Prakt VD Eget Förvärv QUART 3000 Antal
2018-07-18 Mangold AB Per- Åhlgren Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Mangold AB(publ) 783 Antal
2018-07-18 HiQ International AB Lars Stugemo VD Eget Förvärv HiQ Aktie 10000 Antal
2018-07-18 Omnicar Holding AB Mikkel Lippmann CEO Eget Förvärv Omnicar Holding AB - Shares 300 Antal
2018-07-18 Omnicar Holding AB Mikkel Lippmann CEO Eget Förvärv Omnicar Holding AB - Shares 83 Antal
2018-07-18 Omnicar Holding AB Mikkel Lippmann CEO Eget Förvärv Omnicar Holding AB - Shares 6776 Antal
2018-07-18 AB Electrolux Jonas Samuelson VD Eget Förvärv Electrolux, AB ser. B 5000 Antal
2018-07-18 BillerudKorsnäs AB Christina Schauman Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 2000 Antal
2018-07-18 Sagax AB Ulrika Werdelin Styrelseledamot/suppleant Fredrik Werdelin Avyttring Sagax AB B 1000 Antal
2018-07-18 HiQ International AB Gunnel Duveblad Styrelseordförande Eget Förvärv SE 0011062728 3000 Antal
2018-07-18 Invent Medic Sweden AB Lars Persson Styrelseledamot/suppleant Mandelträdet AB Avyttring Aktier 35000 Antal
2018-07-18 BillerudKorsnäs AB Lennart Holm Styrelseordförande Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 1000 Antal
2018-07-18 Net Trading Group AB Michael Mattsson Styrelseledamot Eget Förvärv NTG 100000 Antal
2018-07-18 Ericsson, Telefonab. L M Kjell-Åke Soting Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Ericsson, Telefonab. L M ser. B 3000 Antal
2018-07-18 BillerudKorsnäs AB Peter Jhaveri Senior Vice President Eget Förvärv BillerudKorsnäs AB 2500 Antal
2018-07-17 Copperstone Resources Ann Zetterberg Littorin Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Copp B 100000 Antal
2018-07-17 Mertiva Aktiebolag Håkan Blomdahl Styrelseledamot/suppleant Triega AB Förvärv Mertiva A 365 Antal
2018-07-17 Copperstone Resources Petter Johannes Tiger Styrelseledamot/suppleant Eget Avyttring Copperstone Resources B 100000 Antal
2018-07-17 AB Sagax Björn Garat Vice VD Eget Avyttring Sagax AB D 18039 Antal
2018-07-17 AB Sagax Björn Garat Vice VD Eget Förvärv Sagax AB D 18039 Antal
2018-07-17 Phase Holographic Imaging PHI AB Jan Richardsson Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BTU 1409 Antal
2018-07-17 Ortivus AB Konstantin Papaxanthis Styrelseledamot Eget Förvärv Ortivus AB ser. A 1293 Antal
2018-07-17 Brinova Fastigheter AB Anneli Jansson Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Aktie 5000 Antal
2018-07-17 Mag Interactive AB Michael Hjorth Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv aktie 3532 Antal
2018-07-17 Phase Holographic Imaging PHI AB Ann Christine Egelberg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BTU 323 Antal
2018-07-17 Serneke Group AB SELOPA AB VD Eget Förvärv Serneke Group AB B 5950 Antal
2018-07-17 ÅF AB Jacob Landén Annan Eget Avyttring ÅF AB ser. B 6711 Antal
2018-07-17 Xbrane Biopharma AB Paolo Sarmientos Member of the Management Team Eget Avyttring Shares 1400 Antal
2018-07-17 Xbrane Biopharma AB Paolo Sarmientos Member of the Management Team Eget Avyttring Shares 3400 Antal
2018-07-17 Xbrane Biopharma AB Paolo Sarmientos Member of the Management Team Eget Avyttring Shares 5000 Antal
2018-07-17 Phase Holographic Imaging PHI AB Peter Egelberg VD Eget Förvärv BTU 2801 Antal
2018-07-17 CELLINK AB Ingela Hallberg Styrelseledamot/suppleant Eget Tilldelning teckningsoptioner 20000 Antal
2018-07-17 HiQ International AB Jerker Lindstén VD Dotterbolag Eget Förvärv HiQ International AB 54824 Antal
2018-07-17 Net Ent B Peter Hamberg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Net Ent Ba 59400 Antal
2018-07-17 Inwido AB Benny Sven-Ingmar Ernstsson Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Inwido AB 13804 Antal
2018-07-17 Polyplank Ulf Ramström Styrelseledamot/suppleant Urnet Trade Sweden AB Förvärv Polyplank BTU 3206750 Antal
2018-07-17 Polyplank Ulf Ramström Styrelseledamot/suppleant Urnet Trade Sweden AB Avyttring Polyplank BTU 3206750 Antal
2018-07-17 Net Trading Group AB Michael Mattsson Styrelseledamot Eget Avyttring NTG 10000 Antal
2018-07-17 Net Ent B Adriana Hamberg fru till Peter Hamberg Styrelseledamot/suppleant Peter Hamberg Förvärv Net Ent B 2500 Antal
2018-07-17 Net Ent B VD Hamberg Förvaltning AB Styrelseledamot/suppleant Peter Hamberg Förvärv Net Ent B 100000 Belopp
2018-07-17 Net Trading Group NTG AB Jan Bengtsson Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Net Trading Group NTG AB 25000 Antal
2018-07-17 Quartiers Properties AB (Publ) Marcus Johansson Prakt VD Eget Förvärv QUART 20000 Antal
2018-07-17 Recyctec Holding AB Andreas Cederborg Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv Aktie B 200000 Antal
2018-07-17 Phase Holographic Imaging AB Klas Åke Thorsten Cramborn Styrelseledamot/suppleant Eget Förvärv BTU 1050 Antal
2018-07-17 Cloetta AB Camilla Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Eget Gåva mottagen Cloetta AB ser. B 5000 Antal
2018-07-17 Cloetta AB Camilla Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Magnus Svenfelt Gåva mottagen Cloetta AB ser. B 5000 Antal
2018-07-17 Cloetta AB Camilla Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Hedvig Svenfelt Gåva mottagen Cloetta AB ser. B 5000 Antal
2018-07-17 Cloetta AB Camilla Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Elin Svenfelt Gåva mottagen Cloetta AB ser. B 5000 Antal
2018-07-17 Cloetta AB Camilla Svenfelt Styrelseledamot/suppleant Hjalmar Svenfelt Gåva mottagen Cloetta AB ser. B 5000 Antal
2018-07-17 Brinova Fastigheter AB Malin Rosén Ekonomi/finanschef Eget Förvärv Brinova Fastigheter AB ser.B 3100 Antal
2018-07-17 Brinova Fastigheter AB Caroline Holst Redovisningschef Eget Förvärv Brinova Fastigheter AB ser.B 4500 Antal