Linden Advisors LP

Aktiva positioner
Bolag Storlek Senast ändrad
SAS 0,87% 2018-05-17
Stängda positioner
Bolag Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.