Linden Advisors LP

Aktiva positioner
Bolag Storlek Senast ändrad
SAS 1,62% 2017-12-05
Stängda positioner
Bolag Max storlek Stängdes
Inga stängda positioner


Korta positioner mindre än 0,5 procent räknas som 0,0 procent.
Källa: Finansinspektionen.